OSNOVNI KURS ORIJENTACIJE U PRIRODI

orijentacija-kurs-obuka-kompas-mapa-karta-priroda-planina-lazaurs-sport

Svakako jedna od najvažnijih stvari. Poznavanje orijentacije nekada zaista može predstavljati granicu između života i smrti. Sigurno je da ste čuli priče o ljudima koji su zalutali u divljini i zato što nisu umeli da se orijentišu i odrede pravac kretanja, više se nikada nisu vratili. U prirodi se vrlo lako zaluta, naročito ako su nepovoljne vremenske prilike: magla, kiša, mrak...Nemojte misliti da se to dešava samo početnicima ili neiskusnima - i vrlo iskusnim poznavaocima se dešava da se izgube, ali to nije ništa strašno ako znate kako da se orijentišete.

Obuka je namenjena svim ljubiteljima prirode, kao i budućim planinarima, koji žele da nauče više o orijentaciji u prirodi i bezbednom boravku u planinama. Neke od tema koje će se obrađivati su: osnove orijentacije, osnovi topografije, markacije, meteorologija...Pored toga, obrađivaće se i teme o tehničkoj opremi, korišćenju savremenih uređaja za orijentaciju i mnoge druge teme koje se koriste za orijentaciju.

Zainteresovani građani mogu da se prijave putem mejla, gde će dobiti dodatne informacije.

Ciljna grupa: mladi (učenici osnovnih i srednjih škola, studenti, članovi planinarskih društava, zainteresovani građani...).

Očekivani ishod obuke: Polaznici obuke orijentacije moći će brzo i vešto da koriste topografsku kartu, ručnu busolu (kompas), kao i GPS uređaj, prilikom poziciranja stajne tačke, izbora varijante orijentacije kretanja i kontrole pređenog rastojanja po izabranom i zadatom pravcu i da isto znanje iskoriste u svakodnevnom životu, u oblasti planinarstva, orijentiringa, lova i ribolova, turizma...

Osnovni cilj obuke: Kreiranje novog turističkog proizvoda i podizanje nivoa kvaliteta turističke ponude.

Specifični ciljevi obuke:

- Osposobiti polaznike obuke za sigurnu i tačnu orijentaciju prilikom kretanja na nepoznatom zemljištu.
- Animirati mlade za bavljenje orijentiringom.
- Formiranje ekipe mladih sa teritorija lokalnih samouprava za takmičenje u orijentiringu.

Način prijavljivanja i informacije: putem e-maila.

Rok prijavljivanja: biće naknadno određen.

Datum održavanja: biće naknadno određen (ili u dogovoru, ukoliko su grupe u pitanju).

Mesto održavanja: biće naknadno određen (ili u vašim prostorijama, ukoliko su u pitanju škole ili klubovi/društva).

Kotizacija i broj polaznika: minimum broj osoba je 6 polaznika, kotizacija po osobi (individualno) je 2.000,00 rsd. Za grupe od minimum 10 osoba, kotizacija je 1.500,00 rsd.

Za prijavljivanje i održavanje obuke, pustite nam poruku sa zahtevom na naš e-mail.