Seminar "Bezbednost na planini"

bezbednost-na-planini-seminar

Seminar je namenjen planinarima i svim ljubiteljima prirode - budućim planinarima, koji žele da saznaju nešto više o bezbednosti u prirodi i boravku na planinama.

Zainteresovani građani mogu da se prijave putem imejla, gde će dobiti dodatne informacije.

Ciljna grupa: mladi (učenici osnovnih i srednjih škola, studenti), ali i članovi planinarskih društava, zainteresovani građani.

Očekivani ishod seminara: polaznici seminara će moći samostalno da predvide opasnosti na planinama i unapred isplaniraju sigurno i bezbedno pešačenje, planinarenje, kampovanje.

Osnovni cilj seminara: kreiranje novog turističkog proizvoda i podizanje nivoa kvaliteta turističke ponude.

Spesifični ciljevi seminara:

- osposobiti polaznike seminara za bezbedno i sigurno planiranje samostalnih pešačkih tura, planinarenja i kampovanja na planinama Srbije, kao i prilikom kretanja na nepoznatom planinskom zemljištu.

Način prijavljivanja i informacije: putem imejla.

Rok prijavljivanja: biće naknadno određen.

Datum održavanja seminara: biće naknadno određen (ili u dogovoru, ukoliko su grupe u pitanju).

Mesto održavanja: biće naknadno određen (ili u vašim prostorijama, ukoliko su u pitanju škole ili klubovi/društva).

Broj polaznika i kotizacija: broj polaznika je minimum 6 osoba, kotizacija po osobi (individualno) je 1.500,00 rsd. Za grupe od minimum 10 polaznika, kotizacija je 1.000,00 rsd.

Za prijavljivanje i održavanje seminara, pustite nam poruku sa zahtevom na naš e-mail.