PRUŽANJE PRVE POMOĆI (Osnovni kurs)

kurs-prve-pomoci-lazarus-sport

Šta će polaznik stručne obuke osnovnog nivoa prve pomoći naučiti?

U skladu sa nastavnim programom je određeno da se u toku uvodnog predavanja svi pojedinci upoznaju sa osnovnim načelima funkcionisanja kursa. Takođe će biti predstavljene i osnovne odredbe pružanja Prve pomoći i to prvenstveno one, koje se tiču organizacije nastave i uopšteno pružanja prve pomoći.

Predviđeno je nakon toga da specijalizovana obuka i kurs prve pomoći - osnovni nivo, pruži mogućnost prisutnima da se upoznaju sa osnovnim sredstvima, koje bi trebalo da koriste prilikom pružanja prve pomoći u različitim situacijama. Zatim ćete se upoznati sa osnovnim postupcima pružanja prve pomoći, a biće vam objašnjeno i na koji način je potrebno da reagujete u različitim situacijama. A u zavisnosti od toga kakva je nesreća u pitanju, svakako će zavisiti i postupak pružanja prve pomoći.

Između ostalog bićete upoznati i teoretski i praktično svi sa postupkom, koji mora biti primenjen ako je osoba bez svesti, a zatim i ako je u pitanju osoba i bez svesti i disanja. Naučićete i kako bi trebalo da postupite u slučaju kada je kod unesrećenog prisutno krvarenje. Instruktor će vam objasniti i kako bi trebalo da bude pružena prva pomoć ukoliko je kod nekoga došlo naglo do pojave određenih tegoba.

Podrazumeva se da će stručni kurs i obuka prve pomoći - osnovni nivo obraditi i temu koja je vezana za pružanje prve pomoći kod krvarenja i rana, zatim kod različitih vrsta povreda i to primarno koštano - zglobnog sistema, kao i kod opekotina. Polaznici će naučiti da daju veštačko disanje, te da na pravilan način reaguju ako dođe do ujeda životinja ili do uboda insekata, odnosno ako je kod nekoga došlo do trovanja.

Akcenat ove stručne edukacije će biti stavljen na praktičan rad, mada će pre toga svakako instruktor da se potrudi teoretski da objasni prisutnima kako bi trebalo u konkretnoj situaciji da se reaguje.

Nakon što budu završili sa pohađanjem i teoretskog i praktičnog dela, polaznici će imati pravo i da postave pitanja instruktoru/predavaču, a u slučaju da se dogodi da određeni segment ove edukacije nisu razumeli u potpunosti.

Koliko će da traje stručni kurs i obuka osnovnog nivoa prve pomoći?

Na osnovu Pravilnika, određeno je da kurs osnovnog nivoa prve pomoći traje ukupno 12 časova. Uzevši u obzir da će nastava biti organizovana u formi grupe, te da je prvo potrebno da se prijavi dovoljno polaznika, to je vrlo važno napomenuti da će naknadno svako od njih da dobije informaciju o svim potrebnim detaljima. Primarno se misli na datum početka edukacije, zatim na termine u kojima će stručni seminar prve pomoći - osnovni nivo da bude organizovan, kao i na sve ostalo što se odnosi na princip organizacije nastave.

Obuka se organizuje za grupe od 10 do 15 polaznika. U izuzetnim slučajevima može se organizovati obuka za manje ili veće grupe od predviđenog broja. Edukacija se realizuje po najnovijoj evropskoj metodologiji, uz pomoć jednog ili dva instruktora, kao i jednog pomoćnog radnika. Nakon uspešno stečenih veština, naša organizacija polaznicima izdaje odgovarajuće uverenje o završenoj obuci.

OPŠTE INFORMACIJE O KURSU

NAČIN PRIJAVLJIVANJA i INFORMACIJE: putem e-maila lazarusadventure@gmail.com, ili na telefon 064 9236 856.

ROK PRIJAVLJIVANJA: Biće naknadno određen.

DATUM ODRŽAVANJA OBUKE: Biće naknadno određen.

MESTO ODRŽAVANJA: Biće naknadno određen.

CENA: cena po osobi je 2.500,00 RSD.

NAPOMENA: Za više informacija o našoj obuci, cenama i terminima održavanja, pustite nam poruku na mejl ili nas pozovite!