Стари жупски град Козник лежи на изванредно сликовитој купастој планини изнад плодне долине реке Расине, 8 км западно од Александровца. Град се везује за име великог челника Радича Поступовића који се у историји помиње у време деспота Стевана, измеду 1413. и 1435. године.

Подигнут на месту где је вероватно већ и у античко доба постојало утврђење. Козник има доминантни положај над целим пределом, који се и данас назива Расином.

Град је полигоналне основе са бедемима ојачаним четвоространим квадратним кулама. Испод јужне стране града се највероватније простирало подграђе у коме се могу назрети остаци једне куле. Град је поседује главну капију близу североисточне куле на северном бедему, док се као помоћни улаз користе врата на северозападној кули. Поред тога, има индиција да је постојала још једна капија на јужном бедему, пошто на једном месту постоји неправилна рупа у бедему. Три куле на источном бедему су нешто мање од три које се налазе на јужном и западном бедему, док су две куле (од којих је једна Донжон) на северном бедему значајно веће од осталих.

На највишој тачки града, око 921 м нмв, на средини северног бедема смештена је Донжон кула. У питању је четворострана кула са основом правилног квадрата странице 9 м и дебљином зида од око 2 м, у коју се улазило са јужне стране.

Данас постоје значајни остаци тврђаве.