USLOVI UČLANJENJA U NAŠ CENTAR

Učlanjivanjem u Avanturistički centar Lazarus Sport potvrđujem verodostojnost navedenih podataka i potvrđujem da se dobrovoljno i samoinicijativno učlanjujem u Avanturistički centar Lazarus Sport (u daljem tekstu: Udruženje).

Sa ličnom odgovornošću izjavljujem da je moja dobrovoljna odluka da učestvujem u aktivnostima Udruženja, imajući u vidu eventualne posledice, da sam uradio/la sve neophodne lekarske preglede koji dokazuju da sam spreman/na i zdrav/a da učestvujem u sportskim aktivnostima i akcijama koje sprovodi Udruženje. Izričito izjavljujem da Udruženje ne može da potvrdi moj zdravstveni status i/ili moju sposobnost da vežbam i učestvujem u navedenim aktivnostima.

Preuzimam punu odgovornost za bilo kakvu štetu ili povrede (novčane ili druge prirode) u toku i/ili zbog mog učešća u aktivnostima Udruženja i/ili iz bilo kog drugog razloga, i izričito izjavljujem da se Udruženje izuzima i ne tereti u slučaju takvih oštećenja ili povreda.

Osim toga, izričito izjavljujem da prihvatam i ovim putem dajem Udruženju moju saglasnost za moje fotografisanje, snimanje video materijala sa mojim pojavljivanjem, pominjanje mog imena i korišćenje foto i video materijala sa aktivnosti, u bilo kojim medijima, bilo koje vrste i/ili bilo kojim društvenim mrežama u cilju promocije Udruženja ili aktivnosti.

Prihvatam da Udruženje prikupi i obradi moje lične podatke u skladu sa važećim zakonom.